16 Νοεμβρίου 2019

''Εδώ Πολυτεχνείο''


Δραστηριότητες 
για την επέτειο του Πολυτεχνείου Ατομικές εργασίες
" Π όπως Πολυτεχνείο''


 '' Το Πολυτεχνείο Ζει"

Κάποιες ζωγραφιές μας


Οι ομαδικές μας εργασίες