29 Σεπτεμβρίου 2018

''Το όνομά μου στον ουρανό..''


Μαθαίνουμε το όνομά μας
Παίζοντας με το αρχικό μας


''Το όνομά μου 
πλανήτης στο ουρανό''
Το φετινό μας παρουσιολόγιο 
με θέμα το διάστημα

Οι Βοηθοί της τάξης

''Το όνομά μου ουρανός''''Ένας Ήλιος τ' όνομά μου''
Σύνθεση ονόματος

Εκτοξευόμαστε στο διάστημα....

Ποιος πύραυλος
 έχει τα ποιο πολλά γράμματα ...

Μετρήσαμε ... συγκρίναμε 

Το Ημερολόγιό μας  Οι Κανόνες μας