26 Απριλίου 2018

Εγγραφές σχολικού έτους 2018-2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά 
οι γεννηθέντες 2013 & 2014.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 
2 – 18 Μαΐου 2018
και ώρα 12:00 -13:30 μ.μ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
  Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

3. Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από τοπαρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ
 
79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) , από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

4.  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).                     

5. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
( Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο).


               Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων25 Απριλίου 2018

Γονείς και παιδιά: Ευτυχισμένοι μαζί


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
η ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με θέμα : 

"Γονείς και παιδιά: Ευτυχισμένοι μαζί."

Εισηγήτρια η κα Ζαβράκα Γεωργία, 
ψυχολόγος και στέλεχος πρόληψης 
του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας .

Θέματα που συζητήθηκαν : 
Σχέσεις γονέων παιδιών 
Αγάπη 
Επικοινωνία
Όρια 
Υπερπροστασία κ.α
Ευχαριστούμε θερμά 
την ψυχολόγο  κα Γεωργία Ζαβράκα 
για την ενημέρωση καθώς επίσης 
και την Διευθύντρια του 
4ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου 
κα Θεοδώρα Μπλάκου
για την παραχώρηση της αίθουσας.