01 Ιουλίου 2017

"ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Β' ΜΕΡΟΣ"Παρουσίαση Προγράμματος 
Σχολικών Δραστηριοτήτων 
''ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Β΄ΜΕΡΟΣ"


ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρουσίαση Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων '' ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Β' ΜΕΡΟΣ'' 
στην ημερίδα που διοργάνωσε
 η Σχολική Σύμβουλος 
12ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
με θέμα: 
''Διάχυση καλών πρακτικών και καινοτομίας 
στην προσχολική εκπαίδευση''