25 Φεβρουαρίου 2023

Εγγραφές νηπίων για το σχολικό Έτος:2023-2024

 


Σύμφωνα με την  με αρ. 

Φ.6/18466/Δ1/18-2-22 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) 

εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα 

«Εγγραφές μαθητών/τριών 

στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»

οι αιτήσεις εγγραφών

 στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, 

για το σχολικό έτος 2023-2024, 

θα πραγματοποιηθούν από


1 έως 20 Μαρτίου 2023(περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 


(Α΄ 109)όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 


του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25)).


Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται 


εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση 


του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια 

νηπιαγωγεία γενικής παιδείας 

γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

 με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.


Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν


οι γονείς/κηδεμόνες 


για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο,


βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια 


της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, 


μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου 


Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Για το σχολικό έτος 2023-24, εγγράφονται 

μαθητές γεννημένοι 

το 2018 (νήπια) και το 2019 (προνήπια). 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους 

τους Δήμους της χώρας. 


Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο 

και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά,

εγγράφονται αυτεπάγγελτα,

θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας

και να  φέρουν  αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο

για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο,

φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα 

θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.


Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2492022640


 


 mail: mail@5nip-tyrnav.lar.sch.gr

 mail: mail@7nip-tyrnav.lar.sch.gr


 

Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων

 

           ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          ΜΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου