Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Εγγραφές σχολικού έτους 2018-2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά 
οι γεννηθέντες 2013 & 2014.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 
2 – 18 Μαΐου 2018
και ώρα 12:00 -13:30 μ.μ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
  Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

3. Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από τοπαρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ
 
79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) , από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

4.  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).                     

5. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
( Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο).


               Οι Προϊσταμένες των ΝηπιαγωγείωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου